Naptár

previous month June 2022 next month
M T W T F S S
week 22 1 2 3 4 5
week 23 6 7 8 9 10 11 12
week 24 13 14 15 16 17 18 19
week 25 20 21 22 23 24 25 26
week 26 27 28 29 30

Támogatók

kefka_logo1

TeamSpeak

Felhasználási feltételek

I. A felhasználási feltételek tartalma

A jelen felhasználási feltételek az Arrows of Hungarians Army  (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett Arrows of Hungarians Army információs társadalommal összefüggő szolgáltatások (Szolgáltatás, Weblap vagy NLC) igénybevételének feltételeit tartalmazza.

Felhasználónak minősül a Weblap látogatója, illetőleg mindenki, aki az NLC bármely szolgáltatását igénybe veszi. Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatás bármely elemének használatát megkezdi, elfogadja a jelen Szabályzat feltételeit.

A Szolgáltató bármikor jogosult a Szabályzat módosítására. A módosításról rövid felhívás formájában a nyitó oldalon tájékoztatja a Felhasználókat. A módosítást követően bármely Szolgáltatás használatával a Felhasználó elfogadja a Szabályzat módosítását.Weboldal és szolgáltatásai működésével kapcsolatos valamennyi tájékoztatás, valamint a jelen Szabályzatból linkelhető egyéb dokumentumok a Szabályzat részét képezik és kötelezőek minden Felhasználóra.

II. A Szolgáltatás legfontosabb jellemzői és elemei

A Szolgáltatás célja a felhasználók tájékoztatása a teljesség igénye nélkül és szubjektíven, de a lehető legszélesebb körben olyan témakörökben, amelyek iránt a felhasználók (elsősorban a nők) fokozott érdeklődést mutatnak.

A Szolgáltatás lényege a Szolgáltató vagy a szolgáltató által megjelölt harmadik személyek szerzői jogi védelmét élvező tartalom hozzáférhetővé vagy elérhetővé tétele; szubjektíven kiválasztott más tartalomszolgáltatók által közzétett anyagok közvetlen (deep) linkek útján történő elérhetőségének a Szolgáltató által történő biztosítása; képeslapküldés és nyilvános fórumok és blogok (továbbiakban: Fórum, Blog) szolgáltatás igénybevételéhez felület biztosítása; stb.

A Szolgáltatás egyes részeinek működtetése és üzemeltetése az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban:Elkertv.)rendelkezései alapján közvetítő szolgáltatásnak minősül (pl.: a Felhasználók által kialakított Profil tartalma). A Szolgáltató, mint közvetítő szolgáltató az Elkertv. rendelkezéseivel összhangban nem ellenőrzi a Szolgáltatás keretein belül hozzáférhetővé tett információk tartalmát és nem keres olyan tényeket vagy körülményeket, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az NLC bármely tartalmi elemét bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, azok megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa, azon hirdetést, saját szolgáltatásait bemutató vagy egyéb tartalmat helyezzen el. A Weboldalon (x) jellel megjelölt tartalmak hirdetésnek minősülnek. Szolgáltató kijelenti, hogy a Weboldalon saját tartalomként közzétett írásokban található hiperhivatkozások (Linkek) kizárólag a Felhasználók széleskörű tájékoztatását szolgálják, és nem minősülnek hirdetésnek.

III. A regisztráció

A szolgáltatás egyes elemei csak regisztrációval vehetők igénybe. A regisztráció a regisztrációs ív valós adatokkal történő, megfelelő és hiánytalan kitöltésével indul. Amennyiben a Felhasználó nem ad meg adatokat, vagy nem megfelelő formátumban adja meg az adatokat, vagy olyan felhasználó nevet választ, amely már létezik, a regisztráció újra kezdődik mindaddig, amíg a regisztrációs ív nem teljes és hiánytalan, vagy nem ütközik már létező regisztráció egyedi azonosításra alkalmas adatába. A regisztráció szükséges feltétele annak megerősítése, hogy Felhasználó a Felhasználási Feltételek tartalmát ismeri.

A regisztráció a megadott e-mail címre érkező levélben található link lekattintásával jön létre.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási feltételek megszegése esetén a regisztráció törlésre kerülhet. A Szolgáltató kizárja a felelősséget minden, esetlegesen abból eredő kárért, ha a Felhasználó jelen felhasználási feltételekbe ütköző magatartása vagy jogszabály megsértése miatt törölte a felhasználói profilt.

A regisztrációval létrejövő belső postafiók a regisztrált felhasználók egymás közötti levelezésére, valamint Szolgáltató által a Felhasználónak küldött, a szolgáltatás működésével kapcsolatos ún. rendszerüzenetek továbbítására szolgál.

A regisztrációval létrehozott profil és egyes szolgáltatások a Felhasználó bizonyos adatainak, jellemzőinek rögzítésére szolgál, annak nyilvános megjelenítéséről és tartalmáról Felhasználó szabadon dönthet. Az ott megadott adatokat Szolgáltató semmilyen a felhasználó által megadottól eltérő célra nem használja fel.

A Felhasználó a regisztrációval kötelezettséget vállal arra, hogy az általa szabadon szerkeszthető levéltartalom valamint a profiljában feltüntetésre kerülő vagy általa közzétett adatok, információk, fotók a Szolgáltató vagy harmadik személy jogát vagy jogos érdekét nem sérti, és a Szolgáltatást reklám illetve állevélküldés céljára nem használja.

A Felhasználó a regisztrációját bármikor törölheti. Ezen kívül a regisztráció megszűnik a regisztráció Szolgáltató általi törlésével, a Szolgáltatás megszűnésével, valamint a Felhasználó profiljába történő utolsó belépését követő 6 hónap elteltével.

IV. A Szolgáltatás használata során lehetséges jogsértések és következményeik

Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Szolgáltatás jelen Szabályzatban kifejezetten nem engedélyezett módon történő felhasználását, vagy a Szolgáltatás üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, teszi lehetővé vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a Szolgáltatás rendeltetésszerű működtetését.

A Szolgáltatás, valamint a Weboldalon elérhető tartalom szerzői jogi védelem alatt áll. A szerzői jogok összessége és az adatbázis előállítójának védelmét szolgáló jogok a Szolgáltatót illetik meg, és a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatával velejáró olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, továbbá a személyes, nem-kereskedelmi célból történő merevlemezre történő lementésen és kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyének hiányában.

Amennyiben Ön a saját weboldalán a Weboldalra (vagy bármelyik elemére) mutató linket, vagyis hiperhivatkozást (Link) kíván elhelyezni, azt kizárólag a következő módon teheti meg: http://simsporttv.kefka.hu/

A Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Szabályzat betartása mellett használható. Amennyiben valamely Felhasználó a jelen Szabályzat rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, vagy egyébként visszaélésszerűen használja a Szolgáltatást, a Szolgáltató jogosult megtenni a szükséges jogi lépéseket annak érdekében, hogy Felhasználó felelősségre vonása megtörténjen. Ez az intézkedés a Felhasználóval szemben más adataival történő visszaélés esetén is alkalmazhatóak.

V. Felelősség

Mivel az Szolgáltató a Szolgáltatást adott állapotban nyújtja („AS IS”), a Szolgáltatás - ideértve a Szolgáltatás üzemeltetése során használt szoftvert, illetve a Szolgáltatás keretében elérhető valamennyi tartalmat is - pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. A Szolgáltató nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért, ilyen lehet például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodás vagy kimaradás, bármilyen eredetű technikai leállás, szünet, mások által elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok (például: vírusok, férgek, makrók vagy hacker tevékenységek).

A regisztráció során történő adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

A Weboldal harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmaz. Amennyiben az Üzemeltető tudomást szerez arról, hogy az általa linkelt oldal vagy a linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a Weboldalról. Ezen felül az üzemeltető az általa használt linkek illetve az általuk lehívható weboldalak tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal és azok tartalmát nem ellenőrzi.

A Szolgáltatás használatáért – ideértve nem kizárólagosan a Felhasználó által például a Képeslapküldés szolgáltatással, illetve a regisztrált felhasználók által küldhető belső üzenetekkel, a profilban feltüntetett információkkal és/vagy képekkel kapcsolatosan – kizárólag az adott Felhasználó tartozik felelősséggel. A Szolgáltató kizár minden felelősséget a Felhasználó által az előbbiek szerint közzétett tartalommal vagy másként okozott, vagy egyébként a Felhasználó magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kár és jogsérelem, illetve egyéb következmény vonatkozásában.

Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a Szolgáltatóval szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles minden a Szolgáltató által megkövetelt intézkedést megtenni és a Szolgáltatónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szolgáltatót a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

VI. Adatvédelem

A felhasználók személyes adatainak kezeléséről az Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezik.

Fórum- és blogszabályzat

Küldetésünk, hogy oldalainkon a Fórumok és Blogok a kulturált, igényes, udvarias, egymás személyét és véleményét tisztelni tudó, megfelelő önuralommal bíró Felhasználóknak biztosítsanak lehetőséget a véleménynyilvánításra és tapasztalatcserére.

Minden Felhasználó köteles az alábbi szabályok betartására.

Szolgáltató a Fórumok és Blogok tartalmát nem archiválja, ezért amennyiben szüksége van a közzétett információk magáncélú megőrzésére, kérjük, hogy gondoskodjon a megfelelő mentésről és tárolásról! Az információs rendszerek biztonságát sértő magatartásokkal okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett károkért - ideértve a vírusok vagy egyéb károkozásra alkalmas szoftverek használatát vagy terjesztését, a Szolgáltató birtokában lévő személyes és egyéb adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, azok megsemmisítését, károsítását vagy nyilvánosságra hozatalát és egyéb hacker-tevékenységeket is - Szolgáltató a felelősségét kizárja, az ilyen magatartásokért kizárólag annak megvalósítója a felelős.

A felhasználók szabadon és általuk választott fantázianeveken (nickneveken) írnak, és róluk kizárólag olyan személyes információ jelenik meg, amit saját magukról önkéntesen adtak meg.

Egy Felhasználó egy napon, illetve azonos témában korlátozott számú topicot hozhat létre.

A Felhasználó köteles a Felhasználási Feltételek, a Fórum- és Blogszabályzat valamint a hatályos jogszabályok teremtette keretek között használni a Szolgáltatást.

Tilos

trágár kifejezéseket, sértő szavakat, másokban megbotránkozást, félelmet keltő kifejezéseket használni;

a személyeskedés, azaz olyan megjegyzést tenni amely másokra nézve sértő lehet (különösen ami egy másik felhasználót zavarhatja kora, neme, származása, vallása, faji, nemzetiségi hovatartozása, világnézeti meggyőződése miatt), továbbá mások befeketítésére alkalmas tartalmat elhelyezni, függetlenül attól, hogy az valós vagy sem, kiemelten a közszereplőkre vonatkozóan;

olyan tartalmat elhelyezni, amely mások szerzői jogát, iparjogvédelmi jogát sértheti, ilyen tartalomra utalni, vagy ilyen tartalom használatára a felhasználókat buzdítani;

személyes adatokat, telefonszámot, e-mail címet, idézett telefonbeszélgetés- vagy e-mail- részletet elhelyezni, még az érintett beleegyezésével sem, idetartozik a más felhasználóról bármilyen információ nyilvánosságra hozatala, beleértve annak jelszavát is;

obszcén vagy pornográf anyagokat megjelentetni, szexuális szolgáltatást kínálni vagy bármilyen, a közerkölcsbe ütköző tartalmat megjeleníteni;

olyan termékeket ajánlani, amelyek forgalmazása bűncselekményt vagy szabálysértést valósít meg (pl. kábítószer pszichotrop anyagok), vagy amelyek forgalmazása engedélyköteles (pl. fegyverek, gyógyszerek, veszélyes tárgyak), továbbá forgalomba nem hozható termékek említése (például üdülési csekk, engedélyezetlen élelmiszerek, át nem ruházható értékpapírok)

olyan tartalmat közzétenni, vagy olyan tartalomra hivatkozni, amely a Szolgáltató (vagy annak cégcsoportjára) jó hírnevét, üzleti érdekeit, általános megítélését, így különösen termékeinek vagy szolgáltatásainak megítélését sértheti vagy veszélyezteti;

a moderátorok döntését felülbírálni és a törölt hozzászólásokat bármilyen módon újra elérhetővé tenni;

szándékosan hátráltatni a szolgáltatást (pl. flood, offtopic, script hozzászólások)

szándékosan félrevezetni a többi felhasználót, vagy azokat, akik segítséget vagy kérdésükre választ várnak bármely Szolgáltatással kapcsolatban; más felhasználó vagy a Szolgáltatás alkalmazottja vagy megbízottja szerepében feltűnni (pl. hasonló vagy összetéveszthető felhasználónéven bejelentkezve);

más felhasználó vagy a Szolgáltatás alkalmazottja vagy megbízottja szerepében feltűnni (pl. hasonló vagy összetéveszthető felhasználónéven bejelentkezve); más felhasználói fiókot használni (például családtagokét, vagy barátokét) a rendszerből történt kitiltást követően,

vállalkozások termékeit jó hírnevét becsmérelni, arra nézve sértő kijelentést tenni

bármilyen jogsértő tartalom elhelyezése, jogellenes cselekmény vagy bűncselekmény elkövetésére felhívást közzétenni vagy erre utaló magatartást folytatni;

a Szolgáltató szolgáltatásait bojkottálni vagy arra felhívást intézni;

Csak az arra kijelölt helyen és a jelen szabályzatban meghatározott módon szabad

eladási-vételi ajánlatot tenni, vagy segítséget kérni ilyen ügyben;

politikai vonatkozású és/vagy tartalmú hozzászólást tenni;

olyan tartalmat vagy képet elhelyezni, amely a 18 éven aluliak erkölcsi fejlődésére károsan hathat.

A fenti szabályok bármelyikének megszegése (vagy más helytelen viselkedés) okot adhat a kérdéses üzenet eltávolítására, az azokat megsértő Felhasználó felfüggesztésére, vagy törlésére.

A Fórumok és Blogok működésével kapcsolatban részteles információkat a Moderálási Alapelvekben talál. Kérjük, olvassa el figyelmesen az ott részletezett gyakorlatot!

Moderálási Alapelvek

A jelen dokumentum célja, hogy a Szolgáltató nyilvánosságra hozza és a felhasználók számára is hozzáférhetővé tegye azokat az alapelveket, amelyeket tiszteletben tart, és amelyek betartását minden felhasználójától kéri.

1. A moderátorok

A Szolgáltató moderátorok segítségével próbálja meg szúrópróbaszerűen megtalálni azt a tartalmat, illetve azokat a hozzászólásokat, amelyek a Felhasználási Feltételekbe ütközhetnek, vagy amelyek esetében felmerülhet a Magyar Köztársaság jogszabályainak a megsértése.

A moderátorok nem jogászok és nem is hatóság képviselői, így eszközeik korlátozottak: kizárólag olyan eszközökkel tudnak élni, amelyek a Szolgáltató szolgáltatásainak igénybevételét korlátozhatják. Lehetőségük van bekapcsolódni a beszélgetésekbe, egyes hozzászólások törlésére, de akár a felhasználó regisztrációját is megszüntethetik. A moderátorok kezdeményezhetik, hogy a Szolgáltató ellenőrizze a regisztrálási adatokat, amennyiben felmerül, hogy valamely felhasználót szankcionálni szükséges, valamint hogy Szolgáltató vagy meghatalmazottja jogi eljárást indítson.

A moderátorok a jogsértő, továbbá a kulturált társalgást szándékosan vagy ismétlődően akadályozó felhasználók jogosultságait korlátozhatják. Több témát érintő, kirívóan súlyos esetben a moderátorok az adott regisztrált felhasználót letilthatják a teljes Weboldalra vonatkozóan.

A moderátoroknak nincs lehetőségük arra, hogy befolyásolják az egyes hozzászólások tartalmát, vagy egyes hozzászólásokat utólag átszerkesszenek. Ugyancsak nincs lehetőségük egyes hozzászólások részleteinek törlésére. A vulgáris tartalom esetében azonban az érintett és a közízlést sértő tartalom csillagozva jelenik meg.

A moderátorok hozzászólást csak különösen indokolt esetben törölnek, és az egyébként nem jogsértő tartalmú hozzászólás(oka)t, illetve topiko(ka)t kifejezett kérésre sem törlik, de az NLC fenntartja a jogot, hogy a moderátorok saját belátásuk szerint egyes témákat, illetve egyes hozzászólásokat töröljenek.

Kérjük, hogy a kifogásolt hely és hozzászólás, illetve tartalom megjelölésével haladéktalanul jelezze nekünk, ha Ön szerint a Fórumokon elérhető valamely információ jogsértő. Az NLC fenntartja a jogot, hogy a megalapozatlan és visszaélésszerű panaszok teljesítését megtagadja, egyébként amennyiben az NLC jóhiszemű eljárása során a panaszt megalapozottnak találja, az Elkertv. rendelkezéseinek megfelelően gondoskodik az információnak a panaszban megjelölt helyről történő eltávolításáról. A jogsértő információkkal kapcsolatos panaszait a következő címre továbbíthatja: a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. - ra.

A moderátorok nem kötelesek indokolni a döntéseiket és cselekedeteiket.

A moderátorok szúrópróbaszerűen tevékenykednek, ugyanakkor bármikor és bármely fórumot megtekinthetik. Ha felhasználói visszajelzések, kérések érkeznek a moderátorokhoz, akkor igyekeznek az esetleges problémáknak utánajárni és szükség esetén közbelépni.

2. Gyaníthatóan a Felhasználási Feltételekbe vagy jogszabályokba ütköző hozzászólások

A moderátorok elsősorban a felhasználók, illetőleg a Szolgáltató érdekei védelmében járnak el. A folyamatos megjelenés és az olvasható szöveg érdekében egy hozzászólás törlésekor minden olyan más hozzászólás is törlődik, ami a törölt hozzászólásra erre hivatkozik, vagy abból idéz.

Az egyes tilalmak részletesen:

(a) Trágár kifejezések, sértő szavak, másokban megbotránkozást, félelmet keltő kifejezések használata

Az, hogy egy hozzászólás trágár, agresszív, sértő vagy fenyegető-e (stb.), szubjektív. A moderátorok feladata eldönteni az adott fórum, illetve a téma jellegének függvényében, a felhasználók védelmében és a Szolgáltató érdekeinek figyelembe vételével. Amennyiben a témát (annak címéből vagy a hozzászólások jellegéből adódóan) egyértelműen használják 18 év alattiak is a moderátorok sokkal szigorúbbak, és a köznapi nyelvben gyakran használt, de esetleg megbotránkoztató szavak kifejezések használata esetén is fellépnek. Ugyanez vonatkozik a belinkelt vagy egyéb módon hivatkozott tartalmakra is. Vannak olyan kijelentések, amelyek nem érik el azt a szintet, amely bűncselekményt vagy polgári jogi jogsértést valósít meg. A moderátoroknak ugyanakkor az is célja, hogy a felhasználók kellemetlenségek nélkül használják a szolgáltatásokat, ezért törölnek olyan hozzászólásokat is, amelyek saját megítélésük szerint alkalmas lehet arra, hogy másokban rossz érést keltsen, vagy ha azonos tárgyban több felhasználó ilyen irányú visszajelzését kapják (ilyen lehet például kismama topicokban a kismamák ijesztgetése betegségekkel vagy kisgyermek elvesztésével, vagy esküvői topikban válásról hosszasan és másokat bántóan beszélni)

(b) A személyeskedés, azaz olyan megjegyzés használata, amely másokra nézve sértő lehet (különösen ami egy másik felhasználót zavarhatja kora, neme, származása, vallása, faji, nemzetiségi hovatartozása, világnézeti meggyőződése miatt), továbbá mások befeketítésére alkalmas tartalom elhelyezése, függetlenül attól, hogy az valós vagy sem

A fórum és blog nem a megfelelő színtér arra, hogy a felhasználók a személyes üzeneteket küldözgessenek és ügyeket intézzenek, így mérlegelés nélkül törlésre kerül minden olyan tartalom, amely alkalmas arra, hogy másokat zavarjon, valamint szankcionálunk minden típusú személyeskedést: az összes aktív fél minimum 6 óra időtartamra kitiltásra kerül a topikról, függetlenül attól ki kezdeményezte a vitát. A tiltás időtartamában előfordulhatnak eltérések az egyes Felhasználók között a moderátor mérlegelése alapján. Közszereplők említése esetén a moderátorok fokozott figyelemmel végzik tevékenységüket.

(c) Olyan tartalom elhelyezése, amely mások szerzői jogát, iparjogvédelmi jogát sértheti, ilyen tartalomra történő utalás, vagy ilyen tartalom használatára a felhasználókat buzdítani

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13. § (1) bekezdése szerint az a jogosult, akinek a szerzői jogi törvény által védett szerzői művén, előadásán, hangfelvételén, műsorán, audiovizuális művén, adatbázisán fennálló jogát, továbbá a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló törvényben meghatározott, a védjegyoltalomból eredő kizárólagos jogát a szolgáltató által hozzáférhetővé tett információ - ide nem értve a hozzáférhetővé tett információ szabványosított címét - sérti (a továbbiakban: jogosult), kérheti a szolgáltatótól a tartalmi azonnali eltávolítását. Ezért bizonyos esetekben a moderátoroknak nemcsak joga, de kötelessége is az eltávolítás. A szerzői joggal, védjegyoltalommal védett művek sérelmének lehetősége esetén a moderátorok mérlegelés nélkül cselekszenek.

(d) Személyes adatok (telefonszám, e-mail cím, idézett telefonbeszélgetés- vagy e-mail-részletet elhelyezése) még az érintett beleegyezésével sem, idetartozik a más felhasználóról bármilyen információ nyilvánosságra hozatala, beleértve annak jelszavát is;

Minden személyes adatnak minősül, ami alkalmas arra, hogy egy természetes személyt azonosítson, vagy azzal kapcsolatba hozható (IRL-adat). Minden személyes adat közléséhez, közzétételéhez szükséges az érintett (az a természetes személy akinek az adatáról szó van) beleegyezése. A moderátoroknak sem idejük nincs annak vizsgálata, hogy az érintett megadta-e a hozzájárulását, se nem feladatuk annak eldöntése, hogy a hozzájárulás valós-e. Ezért minden olyan üzenet mérlegelés nélkül törlésre kerül, amely harmadik személy személyes adatát (így különösen a felsoroltakat) tartalmazza vagy tartalmazhatja.

A személyes adatokkal történő visszaélés bizonyos esetekben bűncselekményt valósít meg.

A „nick”-ek mögött mindig egy természetes személy áll, a moderátorok így kiterjesztően értelmezik a személyes adat fogalmát, a felhasználók védelme érdekében.

Hasonló védelem illeti meg a levéltitkot. A Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 81. § (1) szerint személyhez fűződő jogokat sért, aki a levéltitkot megsérti, továbbá aki a magántitok (vagy üzleti titok) birtokába jut, és azt jogosulatlanul nyilvánosságra hozza vagy azzal egyéb módon visszaél.

(e) Obszcén vagy pornográf anyagok megjelentetése, szexuális szolgáltatást kínálása vagy bármilyen, a közerkölcsbe ütköző tartalmat megjelenítése

Még az arra kijelölt helyen sem lehet ízléstelen, megbotránkoztatóan obszcén tartalom. Ez kétségtelenül szubjektív kategória, a moderátorok a topic témáját is figyelembe veszik intézkedéseikor.

Szexuális szolgáltatás kínálása szabálysértést valósíthat meg (a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX törvény 145. §), ezért amennyiben ennek lehetősége felmerül a moderátorok további mérlegelés nélkül cselekszenek.

(f) Olyan termékek ajánlása, amelyek forgalmazása bűncselekményt valósít meg (pl. kábítószer, pszichotrop anyagok), vagy amelyek forgalmazása engedélyköteles (pl. fegyverek, gyógyszerek, veszélyes tárgyak), továbbá forgalomba nem hozható termékek említése (például üdülési csekk, engedélyezetlen élelmiszerek, át nem ruházható értékpapírok)

Amennyiben forgalomba nem hozható termék megjelenik egy a Szolgáltató által működtetett nyilvános oldalon (legyen az fórum, blog), a Szolgáltató –bizonyos esetekben- felelősségre vonható a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és korlátairól szóló 2008. évi LVIII törvény alapján. A moderátorok ezért haladéktalanul cselekszenek bármely termék forgalomba nem hozható termék említése esetén. Ugyancsak ide tartozik minden, aminek a forgalmazása bűncselekményt valósíthat meg.

Az alábbi (nem teljes körű) felsorolás tartalmazza azokat a termékeket, amelyek például a fenti tilalomba ütköznek, és amelyek említése internetes környezetben gyakori:

gyógyszerek, dohánytermékek, kábítószerek, tudatmódosító anyagok, vagy bármely, hasonló hatású szerek,

dohánytermékek

hamis vagy hamisított termékek (pl. olyan márkajelzéssel ellátott termékek, amely félrevezetheti a vevőket a termék vagy szolgáltatás eredetét, mennyiségét, minőségét, összetevőit, teljesítményét, használhatóságát, javítását, karbantartását, vagy más fontos jellemzőjét illetően, valamint tilos az ilyen adatokra vonatkozó információk visszatartása is),

amelyek bármilyen módon sértik valamely harmadik fél jogait, ideértve, nem kizárólagosan, a védjeggyel, szerzői joggal, szabadalommal, személyiségi vagy kegyeleti joggal való visszaélést;

lopott, vagy jogellenesen forgalomba hozott termékek;

emberi, vagy állati szervek, szövetek;

fegyver, lőszer, robbanószer, pirotechnikai anyagok (tűzijáték), valamint a közbiztonságra fokozottan veszélyes eszközök, ide értve a fegyverviselési engedélyhez nem kötött eszközöket is (légpuska, légpisztoly, vipera, nundzsaku, sokkoló stb);

vállalati részvények, államkötvények, értékpapírok, kötvények, biztosítási kötvények vagy bármely más pénzügyi eszköz, amellyel befektetést vagy pénzkihelyezést lehet eszközölni kivéve a kézzelfogható olyan értékpapírokat, amelyeket gyűjtési céllal hirdetnek;

üdülési csekkek;

olyan berendezés, tárgy, eszköz vagy szoftver, amelyek alkalmasak a szerzői jog, vagy egyéb, szellemi alkotásokhoz fűződő jog megsértésére;

régészeti leletek;

postai úton történő rendelést lehetővé tevő katalógusok, kivétel ez alól az olyan, gyűjtők részére készült katalógusok, amelyek aktuális hirdetéseket nem tartalmaznak;

kitöltetlen garancia-levelek, igazolványok és igazolvány érvényesítő címkék;

aktiváló kódok, CD-kulcsok, az eredeti szoftvertől különválasztott regisztrációs számok;

hamisítványok, hamis márka- vagy eredetjelzést feltüntető termékek;

olyan weboldalak, FTP szerverek, vagy az azokra vezető út megjelölése, amelyek veszélyes, illegális vagy nem birtokolható anyagok létrehozását vagy az ilyen anyagokhoz való hozzáférést elősegítő információkat tartalmaznak;

ingyenes online szolgáltatáshoz hozzáférést biztosító felhasználónevek, jelszavak, felhasználói fiókok;

közösségi oldalak, e-mail szolgáltatások igénybe vételére jogosító meghívók;

diplomamunkák, szakdolgozatok, szakdolgozat vagy diplomamunka írását megkönnyítő szolgáltatások, különösen az ilyen dolgozatok megírására, a megírásukban történő segítségre, vagy kapcsolódó anyaggyűjtésre vonatkozóan,

minden fogadással vagy egyéb szerencsejátékkal kapcsolatos rendszer vagy annak használatához kötődő segítség felajánlása;

olyan termékek, amelyek aukción történő értékesítésére az aukciót indító felhasználónak nincs jogosultsága, illetve a termék forgalmazója az ilyen értékesítést nem engedélyezi (különös tekintettel az MLM-rendszerben értékesített termékekre);

szexuális szolgáltatás

(g) Olyan tartalom közzététele vagy olyan tartalomra történő hivatkozás, amely az Szolgáltató (vagy annak vállalatcsoportja) jó hírnevét, üzleti érdekeit, általános megítélését, így különösen termékeinek vagy szolgáltatásainak megítélését sértheti vagy veszélyezteti;

A Szolgáltató számos magazin és on-line tartalomszolgáltatás üzemeltetőjeként, könyvkiadóként, televíziós csatorna üzemeltetőjeként igényes és magas színvonalú termékeket előállító és szolgáltatásokat nyújtó, rendkívül aktív és az egyik legjelentősebb résztvevője mind a nyomtatott, mind az elektronikus sajtó- és médiapiacnak. A Szolgáltató elvárja a felhasználóitól, hogy ne használjanak olyan kijelentéseket, amelyekkel tevékenységeit, szolgáltatásait, termékeit becsmérlik.

(h) A moderátorok döntésének felülbírálta, és a törölt hozzászólások bármilyen módon történő újra elérhetővé tétele

Rombolja a szolgáltatást az, aki a moderátorokat kijátssza, ezért ezekben az esetekben a moderátorok mérlegelés nélkül törölnek.

(i) A szolgáltatás szándékos hátráltatása (pl. flood, offtopic, script)

Tartalmi hátráltatás: a kulturált, folyamatos társalgást feltűnően, szándékosan akadályozó és zavaró, vagy témán kívüli ("offtopic") hozzászólások.

Technikai hátráltatás: ilyen lehet különböző, oda nem illő alkalmazások, nagyméretű képek, hosszú szövegek bemásolása, a rovatok letöltését akadályozó vagy lényegesen lassító csatolások vagy linkek, képek, automatikusan induló file-letöltések, átirányítások és minden más olyan beavatkozás, ami akadályozza a szolgáltatás rendeltetésszerű használatát (például szöveg nélküli hozzászólások stb.).

Az ismétlés (flood) akkor kerül szankcionálásra, ha nyilvánvalóan nem véletlen. A véletlen flood is szankcionálásra kerül, amennyiben több alkalommal fordul elő.

A scriptek, azaz olyan programok, alkalmazások, amik automatizáltan használják a felhasználó hozzáférését. nem engedélyezettek. Továbbá tiltottak az olyan programok amik automatikusan információkat gyűjtenek, ezzel igazságtalanul előnybe hozva annak használóját vagy felhasználók csoportját.

Ez vonatkozik, de nem korlátozott a következőkre: Bot-ok, Makrók, stb.

(j) Többi felhasználó szándékos félrevezetése, vagy azok félrevezetése, akik segítséget vagy kérdésükre választ várnak bármely témával kapcsolatban

Bizonyos félrevezető magatartás bűncselekményt is valósíthat meg, (ilyen lehet például a gyűjtés kezdeményezése), de szankcionálásra kerül az is, ha egy felhasználó, szándékosan (például több alkalommal ellentmondásos információk adásával, valós tény hamis színben való feltüntetésével, vagy valótlan tény állításával) helytelen, valóságnak nem megfelelő vagy egymásnak ellentmondó információkat ad. Ezzel a többieket hozhatja veszélybe vagy kellemetlen helyzetbe, illetve sértheti harmadik fél érdekeit.

(k) Más felhasználó vagy a Szolgáltatás alkalmazottja vagy megbízottja szerepében feltűnni (pl. hasonló vagy összetéveszthető felhasználónéven bejelentkezve); más felhasználói fiókot használni (például családtagokét, vagy barátokét) a rendszerből történt kitiltást követően

Tilos a Szolgáltatás megbízhatóságát veszélyeztetni azzal, hogy valaki szándékosan más nevében nyilatkozik, megtévesztve ezzel a többieket, és kellemetlenségeket okozva az illető felhasználónak.

(l) Vállalkozások termékeinek becsmérlése, jó hírnevének megsértése

A Ptk. 78. § (1) bekezdése szerint a személyhez fűződő jogok védelme kiterjed a jó hírnév védelmére is. A jó hírnév sérelmét jelenti különösen, ha valaki más személyre vonatkozó, azt sértő, valótlan tényt állít, híresztel, vagy való tényt hamis színben tüntet fel.

Mind a jó hírnév mind a véleménynyilvánítás szubjektív kategória, a moderátoroknak azonban nem feladata vizsgálnia véleménynyilvánítás és a tényállítás közötti különbségeket. Ezért minden esetben fellépnek, amely valamely vállalkozás termékének, szolgáltatásnak vagy magának a vállalkozásnak a lejáratára, becslésére irányul. Különösen abban az esetben, ha a hozzászólás hangneme nem kulturált.

(m) Bármilyen jogsértő tartalom elhelyezése, jogellenes cselekmény vagy bűncselekmény elkövetésére felhívást közzétenni vagy erre utaló magatartást folytatni;

Nehéz minden jogszabályba ütköző esetet kiragadni és tiltani, az élet mindig produkálhat újabb és újabb eseteket. Az alábbiakban ezért azokat a jogszabályokat soroljuk fel, amelyek megsértése gyakori internetes környezetben:

a polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk);

a büntető törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (Btk);

a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény (Szabálysértési törvény);

a reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény (Reklámtörvény);

a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény (Szerencsejátéktörvény).

(n) A Szolgáltató szolgáltatásait bojkottálni vagy arra felhívást intézni.

Amennyiben egy felhasználó nem elégedett az Üzemeltető Szoláltatásaival, saját belátása szerint dönt, hogy igénybe kívánja-e venni azokat. Amennyiben azonban erre a többi felhasználót is buzdítja, nyilvános bojkottot kezdeményez, azzal olyan mértékű kárt okozhat, az üzemeltető jó hírnevén, általános megítélésén, hogy a kár enyhítése érdekében a moderátorok az ilyen hozzászólások esetén közbelépnek.

3. A Szolgáltató szolgáltatási elveivel, valamint a hatályos jogszabályokkal összhangban korlátozottan, és a többi topiktól jól elkülönült helyen tehetők az alábbi tartalmú hozzászólások:

(o)A Hozzászólás szolgáltatás nem használható közvetlenül, vagy közvetve kereskedelmi tevékenység folytatására, és csak az arra kijelölt helyen lehet magánszemélyek számára eladási-vételi ajánlatot tenni, vagy segítséget kérni ilyen ügyben. Amennyiben ezen szabályt Felhasználó megsérti, a hozzászólás törlését követően a moderátor mérlegelése alapján kitiltásra kerül.

(p) Politikai vonatkozású és/vagy tartalmú hozzászólást tenni csak a politikai témájú topikokban szabad és oly módon szabad, hogy az mást ne sértsen, megbotránkozást ne keltsen, és bűncselekményt ne valósítson meg. A Politika fórumrovatban található topikokban a Szolgáltató csak a jogszabály által kötelezően előírt moderációt biztosítja, ezért a Felhasználóknak különösen körültekintően és felelősen, a Fórum céljait és a kulturált netes eszmecsere szabályait messzemenőkig figyelembe véve kell megfogalmazniuk hozzászólásaikat. Kampánycsend ideje alatt Szolgáltató a politikai témában indult topik(ok) hozzáférését megszünteti, az új topik indítását belátása szerint bünteti.

(q) Szolgáltató különös gondot fordít arra, hogy valamennyi szolgáltatása esetében a 18 éven aluliak erkölcsi fejlődésére károsan ható tartalom vagy kép elhelyezése csak megfelelő figyelmeztetés mellett történjen, ezért a moderátor ezen szabály megsértése esetén a Felhasználót törli.

Adatvédelem

Ön a Weboldalt általában ingyenesen és anélkül látogathatja, hogy önmagáról bármilyen személyes adatot meg kellene adnia. A Weboldal meghatározott részeihez való hozzáférés azonban regisztrációhoz kötött. Önt a regisztráció során arra kérjük, hogy részünkre olyan információkat adjon meg, melyek személyes adatoknak minősülnek. Egyes adatok (pl. e-mail cím) megadása kötelező, míg más adatok (pl. név, születési év) megadása a regisztrációnak nem előfeltétele. Az ARROWS of HUNGARIANS ARMY mint adatkezelő, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LIII. törvény előírásait maradéktalanul betartva fogja az Ön adatait kezelni és nyilván tartani, s csak abban a körben, melyhez Ön kifejezett felhatalmazást adott. A regisztráció során tudomásunkra jutott személyes adatait semmilyen körülmények között nem tesszük - az Ön kifejezett jóváhagyó hozzájárulása nélkül - más számára hozzáférhetővé, kivéve a jogszabályi kötelezés illetve a hatósági eljárás eseteit.Az ARROWS of HUNGARIANS ARMYaz Ön által szolgáltatásunk igénybe vételével az interneten közzétett információkért mindennemű felelősségét kizárja.

A Weboldal megtekintésével Ön ésaz ARROWS of HUNGARIANS ARMYtávközlési eszköz útján létesített egymással kapcsolatot, az információ szolgáltatása nyílt hálózaton (Internet) történik. Ez az ARROWS of HUNGARIANS ARMY részéről fokozott ellenőrzési és biztonsági követelmények betartását teszi szükségessé.

Az ARROWS of HUNGARIANS ARMY az adatvédelmi jog hatályos előírásai szerint törekszik arra, hogy szolgáltatása a technikai szempontok szerint is biztonságosnak minősüljön. Ugyanez az internetes oldalainkat elérhetővé tevő szolgáltatóra is vonatkozik, aki a tudomására jutott információkat üzleti titokként köteles kezelni.

Az ARROWS of HUNGARIANS ARMY bármikor rendelkezésére áll, hogy az Ön, általunk kezelt személyes adataival kapcsolatosan Önnek tájékoztatást adjon. Amennyiben Ön úgy érzi, hogy az ARROWS of HUNGARIANS ARMY személyes adatainak kezelésével kapcsolatosan nem elvárásainak megfelelően jár el, kérjük haladéktalanul jelezze ezt nekünk, hogy az esetet kivizsgálhassuk, s gyakorlatunkat az Ön igényeihez igazíthassuk. Önnek ahhoz is joga van, hogy jogsérelem bekövetkezte vagy annak közvetlen fennállásának veszélye esetén panaszával az adatvédelmi biztoshoz forduljon. E körben Önt a közérdekű bejelentővel azonos jogi védelem illeti meg. Amennyiben kiderül, hogy Ön valamely harmadik személy jogait vagy egyébként a jogszabályokat sértő módon más személyes adatait adta meg vagy egyébként a Weboldal használata során kárt okozott, a ARMORED WARFARE HUNGARY az ebből eredő kárát jogosult lesz Ön felé érvényesíteni és Ön köteles valamennyi ebből eredő követeléssel szemben az ARROWS of HUNGARIANS ARMY-t megóvni és azokat viselni. Az ARROWS of HUNGARIANS ARMY ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

A Weboldal egyes részei ún. "cookie"-kat használnak - kis fájlokat, amelyek az Ön hardverének merevlemezén tárolódnak, adatfeljegyzés és az Ön azonosításának és további látogatásainak megkönnyítése céljából. Ön beállíthatja a böngésző programjában, hogy értesítést kapjon arról, ha valaki cookie-t kíván Önnek küldeni, és Ön határozhatja meg, hogy el kívánja-e azt fogadni. (Ne feledje, hogy a cookie-k el nem fogadásakor egyes weblapok nem működnek tökéletesen, illetve előfordulhat, hogy Ön nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez.) (A cookie-kal kapcsolatban további információt a http://www.cookiecentral.com címen találhat)